25 Haziran 2012 Pazartesi

Türk Tarihi Kronolojisi XXI / Şevket Koçsoy (ms 1938-ms 1949)

1938
1938    "Sadabat Paktı” TBMM’de onaylandı.
1938    Amerikalı Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.
1938    Anayasa değişikliği ve Laiklik ilkesinin Anayasaya ilâvesi (Türkiye).
Ocak 1938 Sadabat Paktı, TBMM’de onaylandı (14 Ocak 1938).
Mart 1938 Özbek Komünist liderler Faizullâh Hocayev ve Akmal İkramov’un idamı (Mart 1938).
Mart 1938 Avusturya, Hitler Almanyası’na katıldı (13 Mart 1938).

Nisan 1938 Türkiye-Yunanistan Munzam Mu’âhedenâmesi imzalandı (27 Nisan 1938).
Mayıs 1938 Türkiye ile Almanya arasında kredi antlaşması imzalandı (8 Mayıs 1938).
Mayıs 1938 Türkiye ile İngiltere arasında kredi antlaşması imzalandı (27 Mayıs 1938).
Haziran 1938 Türkiye’nin şartları göz önüne alınarak Medeni Kanun’daki evlenme yaşı kadınlarda 15’e, erkeklerde 17’ye indirildi (15 Haziran 1938).
Temmuz 1938 Türkiye ve Fransa, Hatay’da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda Türk-Fransız Dostluk Mu’âhedesi, Müşterek Beyannâme ve Optonlara Mütedâir Protokol imzalandı Türk birlikleri 4 Temmuz’da Hatay’a girdi (4 Temmuz 1938).
Eylül 1938 Tayfur Sökmen liderliğinde Bağımsız Hatay Cumhûriyeti kuruldu (2 Eylül 1938).
Ekim 1938 Alman askerleri, Çekoslavakya’daki Süded bölgesini işgal etti (1 Ekim 1938).
Kasım 1938 Türkiye Cumhuriyeti’nin ve egemenliğinin bânisi Atatürk öldü (10 Kasım 1938).
Kasım 1938 İsmet İnönü, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı oldu (11 Kasım 1938). 22 Mayıs 1950’de görevi sona erdi.
1939
1939 Hakaslar Çarlık döneminde zorla kabul ettirilen Kiril alfabesini Sovyet Bolşevik Devriminden sonra bırakıp Latin alfabesine geçmişler, ama 1939’dan sonra yeniden Kiril alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır.
1939    Mihail Çakır, Gagavuzca-Romence sözlüğü neşretmiştir ve İncil’i anadiline çevirmiştir.
1939    Azerbaycan Türklerinden Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) öldü. 1921 Haziran’ında Ahmet Ağaoğlu, Ankara’da Basın Müdürlüğü görevini üstlendi. 1923 ve 1927 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mebusluk yaptı
1939    İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk helikopter yapıldı.
1939    İngiltere, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine, Ortadoğu’nun kontrolü kapsamında stratejik önemi olan Kıbrıs’ı elinden kaçırmamak için, özerklik vaadinde bulunacağını yaydı. Rumlar ise Enosis’te kararlıydı.
Haziran 1939 Hatay’ın Anavatan’a ilhakına ait antlaşma Ankara’ da imzalandı (23 Haziran 1939).
Haziran 1939 Hatay Cumhuriyeti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı verdi. Hatay Anavatan Türkiye’ye katıldı (30 Haziran 1939).
Temmuz 1939 Türk Basın Birliği Birinci Kongresi toplandı (10 Temmuz 1939).
Eylül 1939 II. Dünya Savaşı başladı (1 Eylül 1939).
Eylül 1939 Türk-Sovyet görüşmeleri, Moskova’da, Saraçoğlu-Molotof arasında başladı (27 Eylül
1939).
1939-1945 II. Dünya Savaşı yılları.
1939-1940 Kril alfabesi, Sovyet Orta Asyası’nda Latin alfabesinin yerini aldı.
1940
1940    Bulgaristan Türk nüfusun yoğun olduğu Dobruca’yı yeniden elde etmiş ve o günden sonra da sınırlarda değişiklik olmamıştır. Dobruca bölgerisindeki Türkler’den başka Türk dili konuşan iki Türk azınlık daha bulunmaktadır. Bunlar, sayıları 7.000 kadar olan Tatarlar ve Gagavuzlardır. Bulgarlar ülkedeki azınlıkları sürekli asimile etmeye çalışmış
Ocak 1940 Türkiye, İngiltere ve Fransa ile iki yıl süreyle krom satış antlaşması imzaladı (8 Ocak
1940).
Nisan 1940 Köy Enstitüleri Kanunu TBMM’de kabul edildi (17 Nisan 1940 Türkiye).
Ekim 1940 Mültecilerle birlikte Kanada’ya gitmekte olan İngiliz transatlantiği Empress of Bratian battı (2 Ekim 1940).
Aralık 1940 Macaristan ve Yugoslavya arasında Ebedi Dostluk Paktı imzalandı (12 Aralık 1940).
1941
1941    Kafkaslı Tatar Türkü Hüseyinzade Ali Turan (1864-1941) öldü
1941    Türkistan Milli Mücadele hareketlerinin önemli temsilcilerinden ve devlet adamlarından Mustafa Çokayoğlu (Çokayev) (1890-1941) öldü:
1941    Hüseyinzade Ali Turan (1864-1941) öldü.
Haziran 1941 Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması imzalandı (18 Haziran 1941).
Haziran 1941 Hitler, Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği topraklarını işgal etti (Haziran 1941).
Haziran 1941 Alman İmparatoru Wilhelm öldü (4 Haziran 1941).
Aralık 1941 2. Dünya Savaşında Japonlar Pearl Harbour baskınını gerçekleştirdi (7 Aralık
1941).
Aralık 1941 Amerika Japonya’ya harp ilan etti (8 Aralık 1941).
Aralık 1941 Japonlar Hong Kong’a girdi (19 Aralık 1941).
Aralık 1942 Türkiye ile Almanya arasında savaş malzemesi alımı için kredi antlaşması imzalandı (31 Aralık 1942).
1942
1942 Wernher von Braun, Almanya’nın ilk uzun menzilli füzesi olan V-2’yi fırlattı.
1942 Enrico Fermi, ABD’nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildiği bir nükleer reaktör yaptı.
1942    Sheng Shih-ts’ai, Sovyetlerle ilişkilerini kopararak, Xinjiang (Doğu Türkistan)’ı Milliyetçi Çin’e bağladı.
1942    Sovyet Hükümeti, Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği’nde resmen İslâm Dini’nin kanunî statüsünü kabul etti ve 4 dinî müdürlük/teşkilat kuruldu.
1942    Xinjiang (Doğu Türkistan), yeniden Çin Cumhûriyet Hükûmeti’nin kontrolü altına girdi.
Kasım 1942 Saraçoğlu Hükümeti tarafından hazırlanan Varlık Vergisi Kanunu, TBMM’de kabul edildi. 15 Mart 1944’te çıkarılan 4.530 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırıldı (11 Kasım 1942 Türkiye).
1943
1943    Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (1943-) doğdu. Sürgünde yaşayan bir anne-babanın çocuğu olarak 13 Kasım 1943’te Kırım’ın Fraydorf Rayonu Boz köyünde doğdu. Babası Abdülcemil, annesi ise Mağfure Hanım’dır. Cemiloğlu’nun nüfusa kayıtlı olduğu asıl memleketi ise Sudak Rayonu Ayserez köyüdür. Ayserezliler, büyük sürgünden 14 yıl önce 1930 yılında Sibirya’ya sürgün edilmişlerdi. Cemiloğlu’nun anne-babası gizlice Kırım’a döndüler. Ama hem tanınmamak için, hem de mal-mülklerine el konulduğundan, kendi köylerine değil, Kırım’ın ayrı bir bölgesine, Fraydorf Rayonu’na bağlı Bozköy’e sığındılar. Cemiloğlu bu köyde doğdu.Henüz 6 aylıkken 1944 büyük sürgünü geldi. Anne-baba bu defa Özbekistan’a sürüldü. Bu ülkenin Andican bölgesinin Aim köyünde iskân edildiler. İlkokul öğrenimine 1949 yılında burada başladı. 1959 yılında Taşkent’teki Ortaasya Devlet Üniversitesi’nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi’ne başvurdu. Mustafa Abdülcemil’in evrakını inceleyen Özbek Tesellüm Komisyonu Başkanı, kendisini çağırarak bu fakülteye Kırım Tatarlarının kabul edilmeyeceğine dair "gizli emir” bulunduğunu bildirdi ve başvuru evrakını iade etti. O yıl için okuma imkânı kalmayan Mustafa, sınıf arkadaşları üniversiteye giderken, yaşadıkları Mirzaçöl kasabasında bir fabrikaya işçi olarak girdi. Tornacı ve çilingir olarak çalıştı. İki yıl sonra buradan da ayrılmak zorunda kaldı ve Taşkent’e gitti.1962 yılında "Taşkent Sulama ve Ziraat Mekanizasyonu Enstitüsü”ne kaydolmuş ise de, üç yıl sonra KGB’nin talebi ile ve benzer gerekçelerle buradan da çıkarıldı. Artık öğrenim hayatı bitmişti. Üç yıl okuduğu enstitüden atıldıktan sonra artık Mustafa Abdülcemil’in Kırım-Tatar Türklüğünün haklarının iadesi için fiili mücadelesi başlamış oldu. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, bugün Kırım-Tatar Türklüğünün efsanevi ismidir.
1943    Lübnan, bağımsız oldu.
1943    İngiltere güdümlü ‘Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu’ (KATAK) kuruldu, ancak yapısı sebebiyle gelişemedi.
1943    Balkar Türkleri II. Dünya Savaşı’nda Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 1943’de Orta Asya’ya sürüldüler ve toprakları da Gürcistan’a katıldı.
Nisan 1943 Romanya Kralı II. Carol, öldü. 1930-1940 yılları arasında Romanya Kralı olan II. Carol, 15 Ekim 1893’te Sinaia’da doğdu. Tartışmalı bir biçimde iktidara geçtikten sonra kişisel bir diktatörlük kurdu. Kral I. Ferdinand’ın en büyük oğlu olan II. Caroll, büyük amcası I. Carol’un Ekim 1914’te ölümü üzerine veliaht oldu (4 Nisan 1943).
Eylül 1943 Çang Kay-şek Çin Başkanı oldu (13 Eylül 1943).
1944
1944    "Türkçe şiirler, 1899” adlı eserin yazarı, millî şair Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) öldü.
1944    Dr. Fazıl Küçük, ‘Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni kurdu.
1944    Kırım Tatarları, Mesket Türkleri ve diğer Kafkas Müslümanları, Sovyet Orta Asyası’na [ve Sibirya’ya] sürgün edildi.
1944    Müslümanlar, Doğu Türkistan İli’de isyan ettiler
Mart 1944 Varlık Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırıldı (15 Mart 1944 Türkiye).
Mart 1944 İngiliz uçakları, Neurenberg’i bombaladı (30 Mart 1944).
18 Mayıs 1944 Kırım Türkleri Kırımdan çıkarılarak, Sovyetler Birliği’nin muhtelif yerlerine topluca sürgün edilmişlerdir. Sovyet Hükümeti, 25.6.1945 yılında yayınladığı Kararname ile Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmış; Kırım, oblast statüsüne getirilerek yine Rusya’ya bağlı kalmıştır. Kruşçev, Rus-Ukrayna kardeşliğinin 1000. yılı münasebetiyle Kırım Oblastı’nı Rusya’dan alarak Ukrayna’ya bağlamıştır. Kırım Bölgesi bugün Ukrayna’ya bağlı Muhtar bir Cumhuriyettir. Cumhuriyet içerisinde ise Tatar Özerk Yönetimi bulunmaktadır.
31 Temmuz 1944 Komünist Sovyet yönetimi’nin Ahıska Türkleri’ni topraklarından sürmesi (31 Temmuz 1944): 6279 sayılı Devlet Savunma komitesinin ‘‘gizli’’ kararıyla top yekün sürgüne tabi tutulan Ahıskalıların çoğu, bu zor yolculuk şartlarına dayanamayarak hayatlarını kaybettiler. Ahıska Türkleri’nin neden sürgüne tabi tutuldukları tam 47 yıl gizli tutuldu. Ahıska Türkleri tarafından "vatana dönüş’’ mücadelesi veren birçok cemiyet oluşturulmuş ise de çeşitli ülkelerdeki sürgün hayatı hala devam etmektedir.
Eylül 1944 Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya’ya girdi (29 Eylül 1944).
Ekim 1944 İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği savaş sonrası barış planı için ‘Birleşmiş Milletler’ adı altında bir örgüt kurulacağını duyurdular (9 Ekim 1944).
Kasım 1944 İli’de Doğu Türkistan Cumhûriyeti kuruldu (Kasım 1944).
1944-1949 Gulca şehri Çinlilerden temizlenerek, "Üç Vilayet İnkılâbı” olarak bilinen bu ayaklanmalar neticesinde Doğu Türkistan Türkleri, Ali Han Töre başkanlığında Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni kurdular. Bütün Çin’e hakim olan Komünist Çin Kuvvetleri, 1949’da Stalin’in de onayı ile Doğu Türkistan’a girerek bu tarihi Türk ülkesini resmen işgal etmiştir.
1945
1945    Arap Ligi kuruldu.
1945    Birleşmiş Milletler Beyannamesi, 51 devlet tarafından imzalandı.
Şubat 1945 Türkiye-ABD ikili yatırım antlaşması imzalandı (23 Şubat 1945).
Mayıs 1945 Almanya teslim oldu (7 Mayıs 1945).
Haziran 1945 Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı San Fransisco’da imzaladı (26 Haziran 1945).
Temmuz 1945 Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Milli Kalkınma Partisi kuruldu..Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan gibi isimler yer aldı (18 Temmuz 1945 Türkiye).
Ağustos 1945 İlk Atom Bombası Amerika tarafından, Hiroşima’ya atıldı (6 Ağustos 1945).
Ağustos 1945 İkinci Atom Bombası Amerika tarafından, Nagazaki’ye atıldı. 37 bin kişi öldü, 40 bin kişi de yaralandı (9 Ağustos 1945).
Ağustos 1945 Japonya teslim oldu. 2 Eylül’de teslim anlaşması imzalandı (14 Ağustos 1945).
Ekim 1945 New York-Kalküta hattının açılmasıyla Pan-Amerikan şirketinin ilk uçağı İstanbul’a geldi (13 Ekim 1945).
Ekim 1945 Fransa’da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde ettiler (21 Ekim 1945).
1945    II Dünya Savaşı sona erdi. Birleşmiş Milletler Beyannamesi, 51 devlet tarafından imzalandı.
1945-1949 Çin’de, Komünistler ve Milliyetçiler arasında İç Savaş yapıldı.
1946
1946    John Mauchy ve John Eckert’in geliştirdiği, Amerika’nın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC halka gösterildi.
1946    Filistin’e göçün kısıtlanmasına duyulan öfke, Yahudi gerilla guruplarının İngiliz karşıtı şiddete yönelmesine yol açtı.
1946    Fransızlar, Suriye ve Lübnan’dan ayrıldılar. Ürdün, bağımsızlığını kazandı.
Ocak 1946 Demokrat Parti (DP) kuruldu (7 Ocak 1946): CHP içindeki muhalefetten doğan Demokrat Parti, ‘Dörtlü Takrir’in sahipleri Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan tarafından Ankara’da 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi (DP) kurdular. Partinin genel başkanlığına Celal Bayar seçildi. Yeni bir partinin kuruluşu tek partinin baskıcı yönetiminden bıkmış olan toplumda büyük sevinç ve ilgi uyandırdı. Demokrasinin ve liberal bir ekonomi anlayışının sözcülüğünü yapan DP, kısa sürede hızla büyüdü. 1946 seçimlerinde Meclis’e girmeyi, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde ise tek başına iktidara gelmeyi başardı. Böylece Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, ilk kez halkın oyu ile iktidar değişikliği gerçekleşmiş oldu. (7 Ocak 1946 Türkiye).
Ocak 1946 Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ilan edildi (11 Ocak 1946).
Şubat 1946 Amerika ile askeri yardım antlaşması imzalandı (27 Şubat 1946).
Mayıs 1946 Türkiye, UNESCO Antlaşması’nı onayladı (20 Mayıs 1946)
Mayıs 1946 Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Kurucu Genel Başkanı, Esat Adil üstecaplıoğlu oldu (14 Mayıs 1946).
Mayıs 1946 Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kuruldu (24 Mayıs 1946).
Haziran 1946 Doğu Türkistan Cumhûriyeti, Milliyetçi Çin’le yapılan bir anlaşmanın sonucu olarak yıkıldı, dağıldı (Haziran 1946).
Haziran 1946 İtalya’da krallık idaresine son verilip Cumhuriyet ilan edildi (10 Haziran 1946).
Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu (10 Haziran 1946).
Haziran 1946 Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi İstanbul’da kuruldu. Ethem Ruhi Balkan ve Necmettin Deliorman’ın partinin kurucuları arasında bulunduğu açıklandı (17 Haziran 1946).
Haziran 1946 Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu (20 Haziran 1946).
Ağustos 1946 Muhammed Ali Cinnah, Müslümanların ayrılarak bağımsız bir devlet kurabilmeleri için ‘Doğrudan eylem’ adı altında bir çağrıda bulundu. Bu çağrı sonucunda çıkan şiddet olaylarında 5
000    kişi hayatını kaybetti (16 Ağustos 1946).
Ekim 1946 Fransa’da IV. Cumhuriyet Anayasası referandumla kabul edildi (13 Ekim 1946v).
Ekim 1946 Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York’ta yaptı (23 Ekim 1946).
1946-1953 N. Şıvernik (Sovyetler Birliği cumhurbaşkanı).
1947
1947    İngiliz Hindistanı’nın bölünmesi ve Hindistan ile Pakistan’ın bağımsızlığı.
1947    Birleşmiş Milletler, İngiltere’nin Filistin’i bölme planını onayladı.
Nisan 1947 Hindistan Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti (19 Nisan 1947).
Temmuz 1947 Türk-ABD Yardım Antlaşması imzalandı (12 Temmuz 1947).
Ağustos 1947 Pakistan devleti kuruldu (15 Ağustos 1947).
1948
1948    Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından asker, devlet adamı Kazım Karabekir (1882-1948) öldü.
1948    Amerikalı üç bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistor denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin çok daha küçülmesini sağladı. Daha sonra, bu icatlarıyla Nobel Odülü aldılar.
Ocak 1948 Hindistan Devlet Başkanı Gandhi, Nathuram Godse adlı bir fanatik Hintli tarafından öldürüldü (30 Ocak 1948).
Mayıs 1948 Hürriyet Gazetesi Sedat Simavi yönetiminde yayın hayatına girdi (1 Mayıs 1948).
Mayıs 1948 14 Mayıs’ta Filistin’de bir Yahudi İsrail Devleti kuruldu (14 Mayıs 1948).
Haziran 1948 Sovyetler Birliği’in Batı Berlin’i ablukaya alması (24 Haziran 1948).
Haziran 1948 Yugoslavya, Komünist Milletlerarası Teşkilat olan Kominform’dan atıldı (28 Haziran 1948).
Temmuz 1948 Türk-Amerikan ekonomik anlaşması imzalandı (4 Temmuz 1948).
Temmuz 1948 Millet Partisi kuruldu (20 Temmuz 1948 Türkiye).
Eylül 1948 Kuzey Kore, bağımsızlığını ilan etti (9 Eylül 1948).
Eylül 1948 Pakistan’ın kurucusu M.Ali Cinnah öldü (18 Eylül 1948).
Aralık 1948 Türk Komünist Partisi, Bulgaristan Komünist Partisinin 5. Genel Kongresine bir telgraf gönderdi (19 Aralık 1948). Telgrafta Türk irtica hükümetinin ve mürteci Türk basınının bütün baskı ve tezviratlarına rağman Türk komünistleri faaliyetlerine devam etmektedir” denilmekt. (Cumhuriyet. 20.12.1948)
Aralık 1948 Marshall Planı Avrupa İdarecisi Avverell Harriman Ankarada bir basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi: “Türkiye’nin tabii kaynaklarının gelişmesi yalnız kendisi için değil, bütün Avrupa ve Amerika için de büyük bir önemi haizdir” (28 Aralık 1948).
1948-1949 İlk Arap-İsrail Savaşı.
1949
1949    Kazanlı Türk-İslam bilgini, fikir ve aksiyon adamı, müellif, araştırmacı, Musa Carullah Bigiyev (1875-1949) öldü.
Şubat 1949 Türkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyine katıldı (17 Şubat 1949).
Mart 1949 Amerika, Türkiye’ye yapılan yardımı arttırmaya söz verdi ve Akdeniz Paktı konusunu Dışişleri Bakanı Sadak ile görüşmeğe istekli olduğunu bildirdi (17 Mart 1949).
Nisan 1949 Kuzey Atlantik Paktı (NATO) kuruldu. Bu konudaki antlaşma Washington’da 12 ülkenin temsilcileri tarafından imzalandı (4 Nisan 1949).
Mayıs 1949 Batı Berlin’e hava yolu taşımasının başlaması (12 Mayıs 1949).
Haziran 1949 Transürdün, Ürdün Emrliği/Krallığı adını aldı (2 Haziran 1949).
Haziran 1949 Komünistlerin şiddetli muhalefetine karşın Vietnam Devleti kuruldu (14 Haziran 1949).
Eylül 1949 Sovyetler Birliği, Atom Bombası’nı başarıyla patlattı (Eylül 1949).
Eylül 1949 Konrad Adenauer, Federal Almanya’nın ilk şansölyesi oldu (15 Eylül 1949).
Eylül 1949 Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkanlığına seçildi (30 Eylül 1949).
Ekim 1949 Çin Halk Cumhûriyeti’nin kuruluşu (1 Ekim 1949).
Ekim 1949 Mao, Çin’de iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu "Çin Halk Cumhuriyeti” nin İlk başkanı seçildi (1 Ekim 1949).
Ekim 1949 Doğu Almanya Cumhuriyeti kuruldu (7 Ekim 1949).
Aralık 1949 Uluslararası Para Bankasından bir heyet, Türk Hükümetinin 50 milyon dolar borç para talebini incelemek için Türkiye’ye geldi (28 Aralık 1949).